Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

cannellle
21:06
Czasem trzeba sobie odpuścić to, czego tak naprawdę nigdy się nie miało.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowany dziedzic"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaesperantoo esperantoo

November 12 2019

cannellle
21:23
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
cannellle
21:23
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
cannellle
21:23
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaresort resort
cannellle
21:22
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaresort resort
cannellle
21:22
W‌ ‌naszym‌ ‌społeczeństwie‌ ‌ludzie‌ ‌wrażliwi,‌ ‌emocjonalni‌ ‌i‌ ‌uczuciowi‌ ‌są‌ ‌uważani‌ ‌za‌ ‌słabych,‌ ‌niedojrzałych‌ ‌i‌ ‌impulsywnych.
— Christel‌ ‌Petitcollin‌ - "Jak‌ ‌mniej‌ ‌myśleć? ‌Dla‌ ‌analizujących‌ ‌bez‌ ‌końca‌ ‌i‌ ‌wysoko‌ ‌wrażliwych"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi
cannellle
21:22
Pewne drzwi trzeba zamknąć,  bo prowadzą już donikąd.

November 11 2019

cannellle
21:52
1111 57cc
Reposted fromkarahippie karahippie viamirabilia mirabilia
cannellle
21:51
Gdybyś zobaczył szczęście, które dzięki Tobie miała, nie odważyłbyś się jej tego odebrać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
cannellle
21:50
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane

November 10 2019

cannellle
00:35
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viaperfectsense perfectsense
cannellle
00:32
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viazoou zoou
cannellle
00:31
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaMigotliwa Migotliwa
cannellle
00:31

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viazoou zoou
cannellle
00:31
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou

November 08 2019

cannellle
06:21
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik vianaiwna naiwna
cannellle
06:20
6069 27d1 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianowaczi nowaczi
cannellle
06:19
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianowaczi nowaczi
cannellle
06:18
4852 3d9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
cannellle
06:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl