Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

cannellle
20:35
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudelubie rudelubie

September 11 2019

cannellle
21:03
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
cannellle
21:02
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza.
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromnyaako nyaako viaiamdreamer iamdreamer
cannellle
21:02
7085 f03d 500
Reposted frommiststueck miststueck viarudelubie rudelubie
cannellle
21:01
4986 a546 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMella Mella
cannellle
20:59
9090 2ae5 500
Toruń
cannellle
20:59
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
20:51
4249 3539 500
Reposted frombrumous brumous viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
cannellle
20:35

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
cannellle
20:29
0664 1a4d 500
Reposted fromImmortalys Immortalys viarudelubie rudelubie
cannellle
20:29
7260 cdbe 500
Reposted fromcontigo contigo viakamilab kamilab

September 10 2019

19:24
7333 39ff 500
Reposted frombrumous brumous viaaltopalto altopalto
cannellle
19:13
6503 8e3a
Reposted fromnyaako nyaako viarudelubie rudelubie
cannellle
18:56
9706 6452 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarudelubie rudelubie
cannellle
18:24
4254 04b0 500
Reposted fromimaginaryoneslives imaginaryoneslives viahagis hagis
cannellle
18:03
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viasatyra satyra

September 08 2019

23:28
cannellle
23:28

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

cannellle
23:27
O mężczyznach:
– Fascynuje mnie w nich wszystko. Kiedyś na pierwszym planie stawiałam intelekt. Ponieważ sama nie należę do kobiet głupich, w pewnym momencie uznałam, że jestem w pełni samowystarczalna. A jednak okazało się, że nie można być samemu na świecie. Chociaż do ludzi mam stosunek krytyczny, to czuję, że bez drugiego człowieka żyć nie można.
— Olga Jackowska
cannellle
23:26
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl