Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

cannellle
21:27
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 via2708 2708
cannellle
21:13

November 14 2017

cannellle
21:55
6643 7d04 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viadzony dzony
cannellle
21:54
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek

November 13 2017

cannellle
22:25

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
cannellle
22:24
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatinkerbelljar tinkerbelljar
cannellle
20:23
2955 e894 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 08 2017

cannellle
22:26
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
cannellle
22:23
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via2708 2708
22:16
Wszystko przecież w końcu, do cholery mija.
— Jakub Zulczyk (via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi via2708 2708
cannellle
22:15

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven via2708 2708
cannellle
21:59
Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu via2708 2708
cannellle
21:57
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow vianoexpectations noexpectations
cannellle
21:42
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via2708 2708

November 07 2017

22:38
Z czasem uświadamiamy sobie, że czegoś nam brakuje, zwykłej rozmowy, kłótni… Zwykłego człowieka, który był dla nas codziennością.
— Piotr Tokarz
(via a-missnothing)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
22:37
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
cannellle
22:37
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder via2708 2708
cannellle
21:38
cannellle
21:37
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
cannellle
21:36
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl