Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

cannellle
20:19
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme via2708 2708

April 15 2018

cannellle
20:49
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 09 2018

cannellle
21:19
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viatakatambasienka takatambasienka
cannellle
21:17
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
cannellle
21:17
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
cannellle
21:17
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viaperfectsense perfectsense
cannellle
21:17

Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło. 

— Wisława Szymborska
cannellle
21:16
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
cannellle
21:16
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
cannellle
21:16
9051 b020 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
cannellle
21:15
Kilka razy do czegoś między nami doszło, przespaliśmy się ze sobą, niewiele więcej. Prawdą jest, że mam do niej słabość.
— Jorge Fernandez Diaz ‘Sztylet’
cannellle
21:12
9379 dada 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
cannellle
21:12
4913 16d5
cannellle
21:12
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
cannellle
21:12
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
cannellle
21:09
"Gdzieś po drodze zrozumiała, że potrzebuje mniej. Nie, nie jest wyznawczynią minimalizmu, który uważa za świadomą i bardzo odpowiedzialną postawę wobec świata. Chodzi o to, że zaczęła wybierać jak najkrótsze, najbardziej oszczędne drogi do celów. Swoje powieści dziś napisałaby krócej, wiele myśli sformułowałaby prościej".
— Przekrój o Ursuli Le Guin
Reposted fromavooid avooid
cannellle
21:09
0988 61d6
Reposted fromolaosa olaosa viakapitandziwny kapitandziwny

March 27 2018

cannellle
14:24
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viasardoniczna sardoniczna
cannellle
14:23
5902 65ff 500
Reposted fromtfu tfu viasardoniczna sardoniczna
cannellle
14:20
7085 3d33
Reposted from4777727772 4777727772 via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl