Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

20:12
2180 6500 500
cannellle
20:10
cannellle
20:10
Że nie ty dla mnie jesteś, ani ja dla ciebie, że nie możemy rankiem gadać trzy po trzy, że wspólnej gwiazdy próżno szukać nam na niebie, że między ludźmi nie powiemy sobie "ty", że nie pójdziemy, tak zwyczajnie, gdzieś tam w gości, że nic, co nasze, nie jest nasze- nawet my- dlatego nie mówi,  o miłości!
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtoolong toolong viafromthebeginning fromthebeginning
20:09
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaavooid avooid

June 11 2017

cannellle
22:06
To jakieś szaleństwo. Idę do łóżka, myśląc o nim, budzę się, myśląc o nim, myślę o nim przez cały dzień. Moje poczucie tęsknoty jest tak ogromne, że aż dosłownie, fizycznie bolesne
— J. Frey, 'Jasny słoneczny poranek
Reposted frommissbrodka missbrodka
cannellle
22:05
0577 9f1d
Reposted fromuszkowo uszkowo viamissbrodka missbrodka
cannellle
22:04
W dzisiejszych czasach siła zasięgu Wi-Fi jest silniejsza, niż niektórych związków.
— Radio WAWA
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viamissbrodka missbrodka
cannellle
22:04
I […] wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego „wspaniale” wygląda mniej więcej tak samo. […]
A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— J. Żulczyk
Reposted frommallami mallami viamissbrodka missbrodka
22:04
8175 9ee1
Reposted frompengin pengin viamissbrodka missbrodka
cannellle
22:04
5291 a6d2
cannellle
22:03
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viamissbrodka missbrodka
cannellle
22:00
Nie odezwę się pierwsza. Jeśli do mnie więcej nie zadzwoni, będę go czule wspominać – jako dupka.
— Carrie Bradshaw, Seks w wielkim mieście
Reposted frommissbrodka missbrodka
cannellle
22:00
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— J. Żulczyk, Radio Armaggedon
Reposted frommissbrodka missbrodka
cannellle
21:59
5712 2de2
Reposted fromcytaty cytaty viamissbrodka missbrodka
cannellle
21:59
Mam dosyć wiecznej tęsknoty i zastanawiania się dlaczego on nie dzwoni.
— Monica, Przyjaciele
Reposted frommissbrodka missbrodka
cannellle
21:57
Wyznaję prostą zasadę: jeśli wpadłeś w dołek, wyjdź z niego. Nie siedź w nim i nie cierp. 
— J. Walkiewicz, Pełna MOC możliwości
Reposted frommissbrodka missbrodka
cannellle
21:57
Miłość to nic skomplikowanego, rozchodzi się drogą kropelkową, wraz z pocałunkami, i też jest jak katar, na wyzdrowienie potrzebny jest tydzień i jednorazowe chusteczki.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frommissbrodka missbrodka
cannellle
21:56
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka
cannellle
21:54
3037 a454 500
Reposted frommeem meem viaoll oll
cannellle
21:51
3103 4fa8
Reposted fromparkaboy parkaboy viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl