Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

cannellle
22:15
Czasem zależy nam na kimś i lubimy spędzać z nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.
— Richelle Mead
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaavooid avooid

June 23 2017

22:01
0061 2bcc
Reposted fromjohnkeats johnkeats viatinkerbelljar tinkerbelljar
cannellle
22:01
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viatinkerbelljar tinkerbelljar
cannellle
22:01

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
21:56
6594 dcff 500

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viaoutline outline
21:55
21:53
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viaoutkapa outkapa
cannellle
21:51
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid

June 22 2017

cannellle
22:27
22:26
cannellle
22:24
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadzony dzony
cannellle
22:23
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
cannellle
22:23
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viakapitandziwny kapitandziwny
cannellle
22:13
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
cannellle
22:13
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaiga-xvl iga-xvl
cannellle
22:12
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
cannellle
22:12
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMigotliwa Migotliwa
cannellle
22:12
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   

June 20 2017

cannellle
20:59
cannellle
20:59
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl