Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

cannellle
22:27
22:26
cannellle
22:24
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadzony dzony
cannellle
22:23
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
cannellle
22:23
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viakapitandziwny kapitandziwny
cannellle
22:13
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
cannellle
22:13
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaiga-xvl iga-xvl
cannellle
22:12
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
cannellle
22:12
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMigotliwa Migotliwa
cannellle
22:12
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   

June 20 2017

cannellle
20:59
cannellle
20:59
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty vianiemaproblemu niemaproblemu

June 17 2017

23:25
cannellle
23:24
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
cannellle
23:24
7576 772d
Reposted fromgreensky greensky viadobry dobry
cannellle
23:17
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viaadurowe adurowe
cannellle
23:16
niczego nie przywrócisz
cannellle
23:14
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomeonelikeme someonelikeme
23:13
…I love you so much. So, so much, and I probably always will. I just don’t like you anymore. I’m sorry.
David Nicholls, One Day
(via naturaekos)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasomeonelikeme someonelikeme

June 13 2017

cannellle
15:47
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamirabilia mirabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl